VVS-fjernvarme i Varde  

Hos Pro-Pipe Norway AS og Pro-Pipe VVS og Fjernvarme AS har vi en lang række kompetente medarbejdere, som alle er certificeret efter DS/EN 287-1 i flere typer rørsvejsning iht. DS/EN ISO 5817-standarden: 

  • Autogen (311) Kvalitets niveau B 

  • Elektrode (111) Kvalitets niveau B 

  • Tig (141) Kvalitets niveau B 

Medarbejderne er også certificeret i betjening af lastbilmonteret kran (kategori D) ​med løftekapacitet op til 23 tons, samt op skumning af muffer med brug af Isocyanat og epoxyharpiks. 

​Efterspurgt kvalitet i hele landet 

Vi leverer praktisk fjernvarmemontage og projektstyring af høj kvalitet i hele Danmark, og vores tjenester er stærkt efterspurgte af vores kunder. 

Pro-Pipe tilbyder totalløsninger på udføring af fjernvarmeledningsnet samt stikledninger og VVS-installationer i alle typer af fjernvarmeprojekter. Vi udfører kvalitetskontrol og tryktests og rørrensning i henhold til standarder og normer i DS/EN, ISO 9001:2015. Vi skitserer alle projekter isometrisk i AutoCAD og sikrer fuld sporhed i vores dokumentation 

Vi udfører også arbejde på rørføringer på kraftvarmeværker og fjernvarmecentraler. Her kommer vi med et team, som er specielt kvalificeret til denne type opgaver, hvor vi ofte benytter TIG-svejsning (141)

Læs også om vores kvalitetspolitik.

Fjernvarme i Esbjerg: En effektiv og bæredygtig opvarmningsløsning 

Fjernvarme er en innovativ og bæredygtig løsning, der spiller en afgørende rolle i at forsyne byer og samfund med pålidelig og effektiv opvarmning. Dette smarte energisystem udnytter overskudsvarme fra industri, kraftværker eller andre energikilder til at levere varme til private boliger, virksomheder og offentlige institutioner. Ved at udnytte ressourcer, der ellers ville gå til spilde, bidrager fjernvarme til at reducere CO2-udledningerne og fremme overgangen til en mere bæredygtig energiforsyning. 

Hvordan fungerer fjernvarme? 

Fjernvarme fungerer ved at opsamle overskudsvarme fra forskellige energiproducerende anlæg og derefter transportere denne varme gennem et rørsystem til forbrugerne. Energien omdannes til varmt vand, som pumpes igennem rørene, der spreder sig ud til hele byen eller området. Dette netværk af rør gør det muligt at forsyne tusinder af husholdninger og virksomheder med varme uden behov for individuelle kedler eller opvarmningsanlæg. Se nogle tidligere udførte tekniske installationer her.

Fordele ved fjernvarme: 

Miljøvenligt: Fjernvarme er en af de mest miljøvenlige opvarmningsmetoder. Ved at genbruge overskudsvarme fra eksisterende produktion reduceres behovet for fossile brændstoffer, hvilket mindsker CO2-udledningen og bidrager til at bremse klimaforandringerne. 

Energieffektivt: Da varmen genereres centralt, opnår fjernvarme en højere energieffektivitet sammenlignet med individuelle opvarmningsløsninger. Dette betyder, at samfundet får mere ud af hver produceret energienhed. 

Sikkert og pålideligt: Fjernvarme er kendt for sin pålidelighed, da det bygger på et veludviklet netværk af rør og produktionssystemer. Det betyder, at forbrugerne får stabil varmeforsyning, uanset eksterne påvirkninger.