​1. OM PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvordan Pro-Pipe Koncernen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forhold til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Når du benytter Pro-Pipe Koncernens hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler vi som dataansvarlig forskellige oplysninger om dig.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit kundeforhold, levering af aftalte ydelser, forpligtelser, mv.

I denne privatlivspolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, når vi opretter dig som kunde, du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand. For alle de neden for nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, som Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven sætter.

2.​ HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER OG BEHANDLER VI?

Når du kontakter os, indsamler og behandler vi dine personoplysninger på flere forskellige måder. Det er nødvendigt at behandle dine oplysninger, for at vi kan levere de serviceydelser til dig, som du har anmodet om, eller for at vi kan kontakte dig i forbindelse med en evt. henvendelse. De personoplysninger, som vi indsamler og behandler, kan generelt inddeles i følgende kategorier:

  • kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cvr, stillingsbetegnelse, firma, afdeling osv.
  • oplysninger, som du videregiver til os, når du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside, e-mail, brev eller telefon
  • kontooplysninger til fakturering og håndtering af betaling
  • jobansøgere, herunder CV og eventuelle referencer

Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjemand. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores system, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services.

3. ​HVAD BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1 ​KUNDER

Når du som privat person, repræsentant for en virksomhed, leverandør osv., indgår en kontrakt med Pro-Pipe Koncernen, registrerer vi en række personoplysninger omkring dig. Vi registrerer bl.a. kontakt- og identifikationsoplysninger eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået herunder at kunne kontakte dig og levere de ydelser, som vi har aftalt. Derudover behandler vi dine oplysninger i forbindelse med fakturering.

3.2 ​HENVENDELSER

Når du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside, via telefon, mail eller på anden måde, vil din henvendelse indeholde personoplysninger. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne besvare din henvendelse og for at kunne opfylde en indgået aftale.

4. ​MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos vores databehandlere er underlagt reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler, der skal sikre, at dine oplysninger ikke kommer i uvedkommendes hænder.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne politik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til loven, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål.

5. ​OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

  • ​kontakt- og identifikationsoplysninger slettes når kontrakten er opfyldt, ved udløbet af reklamationsfristen eller på anmodning
  • regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet vedrører
  • ansøgninger slettes efter 6 måneder, med mindre samtykke er indhentet

6.​ DINE RETTIGHEDER

For at beskytte dine personoplysninger har du jf. Persondataforordningen en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger i Danmark eller udlandet.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du anmode om at få dem slettet. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

7.​ ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret, når det er nødvendigt således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

8. ​KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne politik, er du velkommen til at kontakt os:

Pro-Pipe Koncernen
Sydagervej 3, Alslev
DK – 6800 Varde
Tlf.: +45 75 11 53 93
E-mail: kv@pro-pipe.dk

Læs også om vores kvalitetspolitik og miljøpolitik