Pro-Pipe monterer tekniske anlæg rundt ved fyr og kundecentraler i samarbejde med bygherrens tekniske beskrivelser og krav. Her monterer vi både primær- og sekundærsiden og tappevann.

Vi projekterer gerne de aktuelle rørledninger visuelt. Den praktiske montage af kundecentraler udføres med et stærkt fokus på både HMS, kvalitet og visuelt godt resultat. Forskrifter og procedurer omkring varmt arbejd bliver varetaget og dokumenteret. NDT-kontrol af procedure svejs og tryktest indkluderet.

Pro-Pipe tilbyder og koordinerer vanligvis også kjerneboring, isolation og brandtætning på rørledninger indendørs.

Leverance af kundecentraler, projektering og dimensionering samt elektriske installationer, udskiftning af flow-måler og lignende. Kan eventuelt også udføres som en option iht. nærmere aftale.

Se billeder her.