Det er vigtigt for Pro-Pipe Norway AS, at alle vores medarbejdere og interessenter kan have fuld tillid til os.

Som led i arbejdet med god virksomhedsledelse har Pro-Pipe Norway AS derfor gjort det muligt for medarbejdere og eksterne interessenter at kunne sige fra, hvis de mener, at medarbejdere eller den øverste ledelse, eller andre med tilknytning til Pro-Pipe Norway AS, bryder loven eller reglerne for god selskabsledelse og forretningsskik.

Alle henvendelser vil blive nøje undersøgt og bliver behandlet med den største fortrolighed, og der er ingen pligt til at navngive nogen, som kommer med et sådan varsel.

Medarbejdere og andre interessenter kan kontakte vores Bedrifthelsetjeneste Grønn Jobb:

E-mailen som kan bruges er bht@gronnjobb.no eller tlf. +47 69791130.

Alle henvendelser går gennem Customer Success Teamet, for derefter at  blive sendt til rigtig fagperson.​

Det er en fagperson som derefter spørger mere uddybende ind til selve sagen/henvendelsen for at få belyst sagen.​

Læs også om vores firmaprofil og kvalitetspolitik for mere information.