Hos Pro-Pipe Norway AS lægger vi stor vægt på, at vores aktiviteter udføres med maksimalt fokus på helse, miljø og sikkerhed.

Målsætning

  • Sikre et arbejdsmiljø som giver grundlaget for et sundt og meningsfyldt arbejde, som giver fuldt tryghed mod fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har en velfærdsmæssig standard, som til enhver tid matcher den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.
  • Informere medarbejdere og kvalificere dem til at forstå og anvende HMS og kvalitetssikring i de daglige rutiner.
  • Reducere miljøskadelige påvirkninger som kan undgås.
  • Følge norske regler og lover.