Vi skal levere en kvalitet som tilfredsstiller:

  • Kundens forventninger
  • Er miljøvenlige
  • Er tilgængelig til konkurrencedygtige priser
  • Fremskaffes til en pris som giver fortjeneste

Virksomhedens mål

For at opnå vore mål har vi organiseret os sådan at de tekniske, administrative/menneskelige forhold som påvirker kvaliteten, er styrt. Al sådan styring er rettet mod at reducere, eliminere - og sidst men ikke mindst, forhindre ikke tilfredsstillende kvalitet.

Kort sagt forventet kvalitet til lavest mulig pris

Det opnås ved planlagt, og effektiv udnyttelse af de materielle og menneskelige ressourcer som bedriften disponerer.

Kundens behov og forventninger

Kunden har behov at få leveret kvalitet i henhold til sine krav og ikke mindst de forventninger han stiller.

Risiko, omkostninger og fordele

Vurderingen omfatter risiko ved at mangelfulde produkter eller tjenester kan føre til tab af omdømme og markedsandel, reklamationer, erstatningskrav og sløseri med menneskelige og finansielle ressourcer.

Øget lønsomhed og markedsandel, reduceret omkostninger, forbedrede brugsegenskaber, øget tilfredshed og tillid.

Ledelsens ansvar

Ansvaret for kvalitetspolitikken ligger hos den øverste ledelse.

Kvalitetsledelse er en overordnet lederfunktion som fastsætter og iværksætter kvalitetspolitikken.

Ledelsen fastlægger hovedmålene for kvalitetspolitikken som gælder nøgle betingelser

For kvalitet sådan som brugsegenskaber, ydelse, sikkerhed og pålidelighed.

Ledelsen bør kontinuerlig søge at forbedre virkningen og effektiviteten af organisationens processer i stedet for at vente på at et problem skal afdække mulighederne for forbedring.

Kvalitetssystem

Et kvalitetssystem er en strukturel opbygning af mange detaljer til en helhed. Det fordeler procesansvar, procedurer og ressourcer som bruges for at gennemføre kvalitetsledelse.

Ledelsen har udviklet, etableret og iværksat et kvalitetssystem som et middel for at kunne

Efterleve udtalt politik, og opnå fastsatte mål.

Kvalitetssystemet fungerer sådan at det sikrer tillid til at systemet, er forstået og virker effektivt

  • At leverancerne virkelig tilfredsstiller kundens forventninger
  • Der bliver lagt vægt på at forebygge problemer snarere end at være
  • Afhængig af at de opdages efter at de er opstået
  • At der arbejdes med kontinuerlig forbedring af kvalitetsrutiner og procedurer

Læs også om miljøpolitik og privatlivspolitik.