• Overholde relevante lovmæssige krav og andre krav, som organisationen har tilsluttet sig vedrørende dens miljøforhold.
  • Arbejde for et godt og tillidsfuldt samarbejde med tilsynsmyndighederne på ydre miljø og arbejdsmiljø.
  • Behandle kundehenvendelser konstruktivt, og samarbejde med kunder om kommunikation og dokumentation på miljøområdet.
  • Reducere den miljøpåvirkning som aktiviteter påfører omgivelserne og dermed samtidig reducere omkostninger til energi, vand og rengøringsmidler samt spild, uden at gå på kompromis med produktkvaliteten.
  • arbejde for løbende at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger
  • prioritere leverandører og samarbejdspartnere, der har og efterlever en tilsvarende kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik
  • Have et højt informationsniveau overfor medarbejdere, således at miljøarbejdet bliver synligt og en naturlig del af det daglige arbejde.
  • Integrere miljøledelse med kvalitetsstyringssystemet.
  • DS EN/ISO 14001: Vi vil opbygge og vedligeholde et miljøstyringssystem, der til stadighed kan certificeres efter retningslinjerne i DS EN/ISO 14001,
  • Miljøfyrtårn Vi vil opbygge og vedligeholde et miljøstyringssystem, der til stadighed kan certificeres efter retningslinjerne iht. Miljøfyrtårn.
  • Læs også om kvalitetspolitik og privatlivspolitik